Els hemisferis del cervell

El nostre cervell està dividit en dues parts que anomenem: hemisferi esquerre i hemisferi dret.

Per una banda, la part del cervell esquerre, que s’encarrega de tota la part més lògica, literal, lingüística i lineal. Per altra banda, la part dreta del cervell, que s’encarrega de la part més sensorial, com les expressions facials, el contacte visual, el to de veu, les postures, els gestos…
Cal destacar, la importància de què les dues parts estiguin integrades pel bon funcionament del nostre cervell.

Gràcies a això, podem saber quan un infant està actuant amb l’hemisferi esquerre o dret del cervell, per tant, la nostra actuació com a adults pot ser més enriquidora i clau per l’acompanyament d’aquesta situació.

Per exemple, quan un infant plora perquè s’ha fet mal, podem saber que està actuant amb l’hemisferi dret, la part més emocional. Nosaltres com a adults ho podem 👀detectar i ajudar a posar en paraules allò que està passant, per tal que pugui intervenir la part racional (hemisferi esquerre) i, d’aquesta manera, aconseguir la integració dels dos hemisferis.