Nota informativa deducció per maternitat

En relació a la deducció a l’impost sobre la renda de les persones físiques per a mares amb fills menors de 3 anys que treballin fora de casa i arrel de les consultes rebudes, us informem que NO és necessari sol·licitar cap justificant al centre educatiu per poder aplicar l’increment de la deducció de maternitat. Estigueu tranquils, a Utmar ens ocupem de presentar la declaració informativa corresponent.